Kategorie
Pieniądze w służbie zdrowia

Czy ubezpieczenie zdrowotne przysługuje każdemu?

Wiele osób nie ma świadomości, że ubezpieczenie zdrowotne dziali się na obowiązkowe oraz dobrowolne. Jeśli chodzi o ubezpieczenie obowiązkowe, to przysługuje ono wyłącznie wtedy, gdy spełniamy określone kryteria. W innym przypadku zostajemy pozbawieni dostępu do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych. Rozwiązaniem tej sytuacji może być samodzielne ubezpieczenie się w ZUS-ie, jednak wiąże się to z koniecznością opłaty comiesięcznej składki. Jest to właśnie ubezpieczenie dobrowolne, dlatego warto zorientować się też na przykład, ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne w nfz.

Kiedy przysługuje ubezpieczenie zdrowotne?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne przysługuje m.in. osobom zatrudnionym na umowę o pracę lub zlecenie, bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, osobom pobierającym stały zasiłek z Pomocy Społecznej, uczniom i studentom, rencistom i emerytom, osobom przebywającym na urlopie wychowawczym, osobom prowadzącym własną działalności, a także wielu innym. Wyżej wymieniono najpopularniejsze grupy osób, którym przysługuje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jednak chcemy zaczerpnąć dokładniejszych informacji, to należy zapoznać się z odpowiednim rozporządzeniem (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

To, kto jest płatnikiem składek zależy od indywidualnego przypadku. W przypadku osób bezrobotnych jest to Urząd Pacy. Za studentów ubezpieczenie opłaca uczelnia. Osobom pracującym odcinana jest z pensji kwota przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne.

Czym jest ubezpieczenie dobrowolne?

Ubezpieczenie dobrowolne nie jest obowiązkowe, jednak warto wziąć go pod uwagę, jeśli jesteśmy pozbawieni możliwości ubezpieczenia obowiązkowego. Brak dostępu do bezpłatnej pomocy medycznej może skutkować wieloma nieprzyjemnymi i kosztownymi sytuacjami. Wystarczy, że złożymy do ZUS-u wniosek o naliczenie składki ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywiście są do tego niezbędne różnego typu dokumenty m.in. dokument tożsamości, czy też świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia. Minusem jest to, że składkę należy opłacać samodzielnie, co dla wielu osób jest sporym wydatkiem. Dobrze wiedzieć, że osoba, która decyduje się na ubezpieczenie dobrowolne może zgłosić do niego również innych członków rodziny, którzy nie posiadają prawa do ubezpieczenia. W ten sposób można nieco obniżyć koszty, gdyż dodatkowa składka nie jest naliczana.

Do ubezpieczenia dobrowolnego można zgłosić najbliższych członków rodziny, czyli m.in. męża/żonę, dziecko (do ukończenia 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki), rodziców lub dziadków (zamieszkałych w jednym gospodarstwie domowym).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *