Kategorie
Organy finansowe państwa

Kupujesz nieruchomość – zacznij od ksiąg wieczystych!

Nabywanie lub sprzedawanie nieruchomości oparte jest na przepisach zawartych w kodeksie cywilnym. Niezależnie od rodzaju nieruchomości na każdym etapie transakcji niezwykle istotną rolę odgrywają księgi wieczyste: https://kapitalni.org/pl/artykuly/czym-jest-elektroniczna-ksiega-wieczysta-online-i-jak-ja-czytac,73,373. Czym są i jaka jest ich rola w obrocie nieruchomościami – krótki poradnik wyjaśni podstawowe kwestie związane z księgami.

Historia ksiąg wieczystych

Gdy w starożytności rodziły się systemy prawa cywilnego, z których w dużej mierze Europa czerpie obecnie, ksiąg w rozumieniu dosłownym nie prowadzono. Tworzenie dokumentacji będącej częścią publicznych rejestrów nieruchomości rozpoczęto w średniowieczu w okresie monarchii stanowej, gdzie rozdawnictwo ziemi w systemie wasalnym zrodziło konieczność zapisywania w dokumentach nieruchomości istotnych informacji na jej temat.

Od razu należy podkreślić fakt, że księgę wieczystą prowadzi się nie dla właściciela, a dla nieruchomości. Oznacza to tyle, że w odpowiednim dziale księgi nazwiska właścicieli mogą się zmieniać wielokrotnie, a nieruchomość pozostaje wciąż ta sama.

Współczesne systemy sądowych ksiąg wieczystych są w Europie niemal identyczne. Ujednolicenie sposobu rejestrowania nieruchomości ma duże znaczenie dla osób nabywających elementy majątku stałego poza granicami kraju.

Jaka jest treść księgi prowadzonej dla nieruchomości?

Księga wieczysta podzielona jest na cztery działy:

Dział I

Zawiera dane z ewidencji gruntów niezbędne do identyfikacji nieruchomości. W praktyce jest to numer działki, powierzchnia, rodzaj zabudowy (jeśli taka istnieje), dane adresowe. Obok oznaczenia nieruchomości umieszczane są wpisy związane z jej własnością.

Dział II

Tu umieszcza się wszelkie informacje na temat własności lub użytkowania wieczystego. W tabelach podane są dane właściciela (właścicieli) na przestrzeni całego okresu istnienia danej nieruchomości w rejestrze.

Dział III

Tu można znaleźć wszelkie informacje na temat ograniczeń jakim podlega użytkowanie nieruchomości, na przykład służebności.

Dział IV

Hipoteka, czyli wpisy dotyczące zadłużeń dla których nieruchomość jest poręczeniem.

Kto może zapoznać się z treścią księgi wieczystej?

Księgi są rejestrami publicznymi, a to oznacza ich jawność. Wszystkie cztery działy są dostępne dla każdego, kto zechce znaleźć nieruchomość w rejestrze internetowym udostępnianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Częściowej ochronie przed upublicznieniem podlegają akta ksiąg wieczystych – do nich mają dostęp notariusze czy prawnicy reprezentujący strony w sprawach sądowych.

Warto skorzystać z wyszukiwarki ksiąg wówczas, gdy zamierzamy nabyć nieruchomość. Księgi w serwisie internetowym są aktualizowane na bieżąco, więc jest to miarodajne, rzetelne źródło informacji o nieruchomości, która ma być przedmiotem umowy kupna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *