Kategorie
Kwestie prawne

To musisz wiedzieć o urlopie macierzyńskim

Utarło się przekonanie, że to matka opiekuje się swoim nowonarodzonym dzieckiem, ale urlop przysługuje także jego ojcu. O takiej sytuacji można mówić po czternastu obowiązkowych tygodniach urlopu macierzyńskiego. Pozostałe sześć można przekazać drugiemu rodzicowi. Warto też dowiedzieć się czegoś więcej na temat dorabiania podczas przerwy od pracy i wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Czy wiesz już wszystko na temat urlopu macierzyńskiego?

Podstawowy urlop macierzyński trwa 20 tygodni, a dodatkowy sześć lub osiem w przypadku ciąży mnogiej. Z kolei urlop rodzicielski może mieć wymiar maksymalnie do 26 tygodni. Od piętnastego tygodnia urlopu możliwe staje się przekazanie pozostałych tygodni ojcu dziecka. Tak więc młody tata może spędzić ze swoim podopiecznym aż 11 tygodni, w tym czasie kobieta wróci do wypełniania swoich obowiązków w pracy. Inną możliwością jest jednoczesne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego, co w sumie wynosi 26 tygodni, rozkłada się po 13 tygodni na każdego rodzica. Z tytułu narodzin dziecka przysługują ojcu też inne świadczenia takie jak dwutygodniowy urlop ojcowski i dwudniowy urlop okolicznościowy. Kolejną opcją będzie urlop wychowawczy, z którego ojciec może skorzystać do czasu, aż dziecko skończy pięć lat. Nie ma co jednak liczyć na jakikolwiek zasiłek z tego tytułu bo urlop wychowawczy jest bezpłatny. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa młoda mama, która przebywa na urlopie macierzyńskim, może podjąć się pracy zarobkowej. Chodzi tutaj jednak o dorabianie, czyli pracę w niepełnym wymiarze godzin. Dopuszczalne jest co najwyżej pół etatu, nie więcej. Pracować można u swojego dotychczasowego pracodawcy lub nawiązać współpracę z innym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Jeśli chodzi o wysokość zasiłku macierzyńskiego, to uzależniona jest ona od tego, jak długo będzie się korzystało ze świadczenia. Przy 26 tygodniach urlopu przysługuje 100% wynagrodzenia. Jeśli przerwa od pracy ma być dłuższa, przez następne pół roku wysokość zasiłku spada do 60% średniej miesięcznej pensji.