Kategorie
Kwestie prawne

Co warto wiedzieć o wypowiedzeniu umowy najmu?

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu, to polskie prawo cywilne jest bardzo dokładnie w tym zakresie. Warto jednak podkreślić, że reguluje ono przede wszystkim warunki, w jakich to wynajmujący może złożyć wypowiedzenie. Jak widać, prawo w tym zakresie chroni przede wszystkim najemców, tak by nie padli ofiarą nieuczciwych zagrywek. Co warto wiedzieć o wypowiedzeniu umowy najmu, by móc to zrobić zgodnie z prawem, jeśli zaistnieje taka potrzeba?

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym

Pomimo tego, że wynajmujący składając wypowiedzenie umowy najmu musi przestrzegać wielu rygorystycznych przepisów, to są jednak takie sytuacje, w których może złożyć wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym.

W ten sposób może postąpić w przypadku, jeśli najemca używa rzeczy w mieszkaniu w sposób sprzeczny z umową lub ich przeznaczeniem. W sytuacji gdy najemca jest głuchy na kolejne upomnienia i istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty tych rzeczy, wynajmujący może mu wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, chcąc uniknąć powstania kosztownych strat.

Kolejna sytuacja, w której uzasadnione jest wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, jest taka, gdy najemca nie uiścił opłaty za dwa kolejne okresy rozliczeniowe. W tej sytuacji jednak właściciel mieszkania jest zobowiązany uprzedzić o zamiarze złożenia wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i dać najemcy jeszcze jeden miesiąc na ewentualne uregulowanie zaległych wpłat.

Złożyć wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym może także wynajmujący, który uważa, że najemca utrudnia życie innym mieszkańcom nieruchomości lub wynajmuje lokal komuś innemu bez pisemnej zgody właściciela.

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym obowiązuje także wtedy, kiedy najemca musi opuścić zajmowane lokum, ponieważ przewiduje się jego remont lub rozbiórkę.

Kiedy to najemca może złożyć wypowiedzenie umowy najmu?

Pomimo tego, że prawo skupia się głównie na tym, w jaki sposób to wynajmujący może złożyć wypowiedzenie umowy, to jednak są sytuacje, w których zmuszony jest do tego najemca. O jakich sytuacjach mowa?

Po pierwsze, najemca może złożyć wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli dalsze przebywanie w wynajmowanej nieruchomości zagraża zdrowiu lub życiu jego oraz członków rodziny.

Wypowiedzieć umowę może także w sytuacji, kiedy wynajmujący nie dotrzymał jej warunków. Na przykład wtedy, kiedy zobowiązał się do wykonania pewnych napraw lub wyposażenia mieszkania we wskazanych sprzęt, a słowa tego we wskazanym terminie nie dotrzymał.

Najemca jest chroniony także w przypadku, kiedy w mieszkaniu odnajduje wady ukryte, o których nie miał wcześniej pojęcia i nie został o nich uprzedzony przez właściciela nieruchomości. Umowy nie może wypowiedzieć jedynie w przypadku, kiedy o istniejących niedogodnościach był uprzedzony, ale pomimo tego podpisał umowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.